Undersökningsplikt

Undersökningsplikt och dolda fel
Hem » Juridiken för dolda fel » Undersökningsplikt

Undersökningsplikt

Som köpare av bostadsrätt eller hus (fastighet) har du en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du måste kontrollera vilket skick huset eller bostadsrätten är i och vilka brister som finns. Jordabalken reglerar köp av fastighet och köplagen köp av bostadsrätt. Lagarna är relativt likalydande, framförallt vad gäller undersökningsplikten.

Detta gäller för undersökningsplikt vid bostadsköp

Inför ett bostadsköp ska du se till att kontrollera bostaden noggrant. Det innebär att du ska klämma och känna på ytskikt, testa vitvaror, kolla på husets tak, källare, vind och fasad. Kraven är högre vid köp av fastighet eftersom du inte behöver kontrollera tak och fasad vid köp av bostadsrätt. Du ska även kontrollera så att dusch och toalett fungerar och att de fungerar i enlighet med den standard som fanns vid tiden för bygget. Det kan vara klokt att anlita en oberoende besiktningsman, särskilt i samband vid köp av fastighet.

För att ha levt upp till den lagstadgade undersökningsplikten räcker det inte med att anlita en besiktningsman, men det är en bra bit på vägen. Att själv gå och undersöka hela fastigheten ordentligt, läsa igenom alla handlingar och fråga säljaren om brister och övriga upplysningar är fortfarande nödvändigt.

Vad är fördelarna med att anlita en besiktningsman?

En besiktningsman vet vad denne ska leta efter, hur brister ser ut innan de “blommar ut” samt känner till vanliga brister i hus byggda samtidigt. Det innebär att besiktningsmannen kommer att kunna hitta saker du aldrig hade kunnat hitta på egen hand. Vidare har besiktningsmannen ofta en ansvarsförsäkring som täcker det denne borde ha hittat, men inte hittade. Du kan således vara trygg i att du får ersättning även ifall det blir fel.

Säljaren har ett ansvar att upplysa köparen om eventuella allvarliga brister som denne känner till. Det kallas normalt för upplysningsplikt. Skulle säljaren brista i detta avseende kan denne bli skyldigt att betala skadestånd i efterhand.