Säljarens ansvar

Säljarens ansvar för dolda fel
Hem » Juridiken för dolda fel » Säljarens ansvar

Säljarens ansvar för dolda fel

En säljare ansvarar för dolda fel i upp till 10 år efter att han eller hon sålt en fastighet och 2 år efter försäljning av en bostadsrätt. För säljaren kan det således innebära en relativt stor risk under en påtaglig tid. Det är därför väldigt populärt att teckna en försäkring för dolda fel. Det innebär att ett försäkringsbolag kommer att betala ersättning ifall det efter försäljningen visar sig finnas dolda fel. En annan fördel är att bolaget kommer att skicka en kunnig fackman som kontrollerar ifall skadan verkligen är att bedöma som ett dolt fel.

Säljarens ansvar för dolda fel vid klausul i köpeavtalet

En eventuell friskrivning från ansvar för dolda fel är giltig ifall den är tydlig. Om säljaren inkluderade en sådan klausul i köpeavtalet innebär det att han eller hon (oftast) inte är skyldig att betala ersättning vid ett påträffat dolt fel. I sådana fall brukar köpare vara benägna att betala lite mindre för fastigheten för att på så sätt ta höjd för sin ökade risk. Ifall du som säljare inte har skrivit in en friskrivningsklausul i samband med försäljningen ansvarar du för alla dolda fel som upptäcks efter försäljning. Ifall det är fråga om en bostadsrätt handlar det om en period om 2 år. För fastigheter är det 10 år som gäller.

Om du är osäker gällande säljarens ansvar

Om du som säljare vill bestrida ett krav bör du kontakta en jurist för att säkerställa att du får den hjälp du behöver. Skadestånd till följd av dolt fel kan uppgå till stora belopp. Därför löna sig att konsultera med någon som har erfarenhet av dylika fall. Exempelvis kan man kontrollera ifall felet faktiskt är att bedöma som dolt, ifall reklamationen skett i tid samt huruvida det krävda beloppet är skäligt.