Mäklarens ansvar

mäklarens ansvar vid dolda fel
Hem » Juridiken för dolda fel » Mäklarens ansvar

Mäklarens ansvar och skyldigheter vid dolda fel

Mäklarens ansvar är att se till att det till största möjliga mån inte ska finnas några dolda fel. Mäklaren ska exempelvis upplysa dig som köpare om den undersökningsplikt du har. Vidare ingår en långtgående upplysningsplikt i mäklarens ansvar. Det innebär att han eller hon ska upplysa köparen om vilka fel som finns i bostaden. Det kan allt från fel i badrummet eller skador på vitvaror till huruvida bostaden har problem med radonnivåer. Mäklarens ska även säkerställa att du som köpare faktiskt förstår betydelsen av det som sägs. Ifall du har några frågor ska du se till att ställa dem för att känna till så mycket som möjligt om objektet i fråga.

Vad ska mäklaren göra när köparen hör av sig angående dolt fel

Enligt mäklarsamfundets jurister ska en mäklare som får ett samtal av en köpare som har råkat ut för ett dolt fel förhålla sig neutral, opartisk och upplysa köparen om vilka möjligheter han eller hon har. Det innebär att mäklaren ska upplysa köparen om vad ett dolt fel faktiskt innebär och vad som krävs av köparen vid ett sånt fall. Mäklaren ska inte döma eller bedöm kring huruvida köparen har rätt i sin tes eller inte. Däremot bör mäklaren hänvisa köparen till en jurist som kan hjälpa till med ärendet och som då inte heller måste förhålla sig neutral.

När en säljare hör av sig till en mäklare är det viktigt att mäklaren även här agerar professionellt. När säljaren hör av sig är det viktigt att mäklaren förhåller sig neutral och inte säger mer än vad som redan sagts till köparen. Mäklaren ska kunna bistå som medlare mellan parterna och dokumentera eventuella överenskommelser mellan parterna.

Mäklarens ansvar vid dolda fel

En mäklare har i regel inte något ansvar för dolda fel. Ett dolt fel är per definition ett sådant som inte ska kunna ha upptäckts före köpet. Köparen ska alltså med fog inte kunnat förvänta sig felet.

Mäklaren ska genom sin upplysningsplikt ha upplyst köparen om det som mäklaren ska ta reda på och sådant denne i övrigt lagt märke till i och kring bostaden. Utöver det är mäklarens ansvar vid ett dolt fel mycket begränsat, för att inte säga obefintligt.