Friskrivningsklausul

Friskrivning av ansvar för dolda fel
Hem » Juridiken för dolda fel » Friskrivningsklausul

Friskrivning av dolda fel vid köp av fastighet eller bostadsrätt

Top 3 viktiga saker att tänka på vad gäller friskrivning från dolda fel:

När du går på visningar och kollar på potentiella boenden är det inte ovanligt att säljaren avser att skriva in en friskrivningsklausul från dolda fel i avtalet. Skulle du köpa ett boende med en sådan friskrivning kan du inte begära ersättning för dolda fel ifall sådana skulle uppenbara sig. Det går att friskriva sig från dolda fel i och med att lagen är dispositiv. Att en lag är dispositiv innebär att den går att avtala bort. Således kan du som säljare förhandla bort ansvaret för dolda fel som köparen skulle upptäcka efter tillträde.

Viktigt undantag gällande friskrivningsklausul

Notera att det inte går att friskriva sig från dolda fel i fastigheten som säljaren redan innan försäljningen känt till. Det kan även vara så att vissa friskrivningar inte är gällande ifall de är uppenbart oskäliga. Det finns få juridiskt avgjorda fall på området och det är därför svårt att uttala sig om i vilka specifika fall det kan vara oskälig. Ett råd är dock att vara konkret i sin friskrivning och inte enbart skriva att bostaden säljs i “befintligt skick”.

Exempel på friskrivningsklausul för dolda fel

Om du ska sälja en bostadsrätt eller fastighet och funderar på att friskriva dig från ansvaret för dolda fel, kan du använda följande exempel:

Köparen accepterar härmed att köparen saknar möjlighet att, vid uppdagande av fysiska fel eller brister på fastigheten, ställa något som helst krav på ekonomisk kompensation ifrån säljaren. Köparens och säljarens samtliga ekonomiska mellanhavanden är således, efter att köpeskillingen erlagts, slutgiltigt reglerade.

Källa: Juristbyrån Enkla Juridik 

När du har hittat ett dolt fel i en bostad som säljaren sålt med friskrivning

Ifall du har köpt en bostad (fastighet eller bostadsrätt) med en avtalad friskrivning, och senare påträffat ett dolt fel kan du ställa dig frågan ifall säljaren visste om felet eller ej. Ifall du är osäker på hur du ska utreda detta rekommenderar vi att du tar hjälp av en juridisk rådgivare. En juridisk rådgivare kan hjälpa dig bedöma huruvida friskrivningsklausulen faktiskt gäller för det aktuella dolda felet.