Dolt fel – Vitvaror

Dolda fel vitvaror
Hem » Vanliga typer av dolda fel » Dolt fel – Vitvaror

Dolda fel i vitvaror

Top 7 viktiga saker att tänka på vad gäller dolda fel:

  • Reglerna för dolda felskiljer sig för bostadsrätter respektive fastigheter.
  • Du som köpare har undersökningsplikt vid köp. Anlita gärna besiktningsman.
  • Säljaren skall informera dig om de fel han känner till.
  • Dokumentera det dolda felet så fort du har upptäckt det.
  • Säljaren kan hållas ansvarig 2 år efter köp av bostadsrätt.
  • Säljaren kan hållas ansvarig 10 år efter köp av fastighet.
  • Processen kan vara svår och komplicerad. Ta därför gärna kontakt med en jurist.

Dessa regler gäller för dolda fel i vitvaror

Ofta förekommande vid tillträden av fastigheter och bostadsrätter är att vitvarorna inte riktigt fungerar som de ska. Det kan vara allt från att ugnen inte riktigt håller rätt temperatur till att spisen faktiskt inte fungerar alls.

Ett dolt fel är ett sådant fel man inte kunnat upptäcka i förväg och som man fog inte hade kunnat räkna med. Problemet med fel i vitvaror är att dessa fel ofta hade kunnat upptäckas innan tillträdet. Det skulle typiskt sett kunna vara genom att öppna kylen och se så att den är kall, sätta på ugnen och spisen för att se att dessa fungerar. Det är något som alltså torde kunna gå in under köparens undersökningsplikt. Med det sagt har även säljaren en plikt att informera köparen om det denne känt till. Exempelvis om säljaren känt till att spisen inte fungerat och inte sagt något till köparen innan köpet kan säljaren bli skyldig att betala ersättning.

Givet att det dolda felet är dolt och alltså inte ett sådant som enkelt hade upptäckts vid en ordentlig genomgång, har köpare rätt till ersättning av säljaren. Det torde dock vara sällsynt att så är fallet. Tänk på att dokumentera allt ifall du har hittat ett fel i fastigheten. Hör sedan av dig till mäklaren och säljaren där du tydligt säger att du har hittat ett fel som du vill ha ersättning för.

Exempel på dolda fel i vitvaror

De vanligaste dolda felen som på träffas på vitvaror är olika former av läckage från tvättmaskiner/torktumlare. Andra vanliga exempel är att spisen eller ugnen inte fungerar fullgott. Ifall dessa avger värme, men inte tillräckligt mycket vad man som köpare kan förutsätta kan det röra sig om ett dolt fel.