Dolt fel – Mögel

Dolda fel till följd av mögel
Hem » Vanliga typer av dolda fel » Dolt fel – Mögel

Dolda fel på grund av fukt- eller vattenskada

Att hitta ett mögel till följd av en vattenskada eller fuktskada kan bli en mycket dyr historia. Som tur är har du som köpare av en bostad många gånger rätt att kräva ersättning från säljaren om det rör sig om ett dolt fel. I denna text förklarar vi vad som gäller för ett dolt fel pga. mögel eller andra fuktskador. Notera att reglerna skiljer sig beroende på om felet påträffas i ett hus respektive lägenhet.

Topp 8 fakta om dolda fel på grund av mögel/vattenskada

Vad kan jag göra om jag misstänker ett dolt fel p.g.a. fuktskada eller vattenskada?

Ifall det har uppkommit en fukt- eller vattenskada i den lägenhet eller det hus du nyligen köpt kan det vara aktuellt att se ifall det rör sig om ett så kallat dolt fel. Ett dolt fel är ett fel som man inte kan förväntas hitta före köp (och som inte innebär att man måste borra, skruva eller på annat sätt tvinga sig in i väggar, golv eller tak). Har ett fel uppkommit kan det vara klokt att ta kontakt med en expert på området som kan konstatera att det faktiskt föreligger ett fel, och som kan visa på att det i sådana fall rör sig om ett dolt fel och alltså inget man borde ha upptäckt före köpet.

Dokumentera möglet för att visa att det är ett dolt fel

När olyckan är framme och du hittar en vattenskada med eventuellt mögel, bör du  dokumentera skadan utförligt. Det innebär att man tar bilder, intyg från fackman och övrig dokumentation som styrker skadan, skadeorsaken och annat som kan styrka att det rör sig om ett dolt fel. Hör sedan av dig till säljaren och mäklaren och meddela han/hon att du anser att du har hittat ett dolt fel. Då kan du kräva att säljaren ska ersätta dig för de uppkomna kostnaderna. 

Många gånger kan det vara svårt att veta när skadan faktiskt inträffat, särskilt om det gått flera år. Det kan vara svårt att påvisa att skadan faktiskt fanns redan före tillträdet. Därför är det extra viktigt att ta hjälp av besiktningsman före köp och höra av sig till säljaren så fort som möjligt efter att felet har påträffats.