Dolt fel – El

Dolda fel el
Hem » Vanliga typer av dolda fel » Dolt fel – El

Dessa regler gäller för dolda fel pga. el

Det är inte ovanligt att man efter att man har flyttat in i en ny bostad hittar fel. Ett vanligt exempel på dolda fel är när det är fel på elen i bostaden. De vanligaste exemplen är när elanslutningar är trasiga, elinstallationen utgör en brand- eller säkerhetsrisk, elförsörjning är instabil eller elinstallationen inte är jordad korrekt. Ibland kan detta vara dyrt att åtgärda. Många gånger behöver man dessutom anlita en elektriker som löser problemen. Vid äldre fastigheter kan det ibland till och med vara så att väggar, golv och tak behöver rivas.

Ett dolt fel är ett sådant fel man inte kunnat upptäcka i förväg och som man med fog inte hade kunnat räkna med. Problemet med fel på elen är att dessa fel ibland hade kunnat upptäckas före tillträdet. Åtminstone de mest uppenbara och största felen. Många gånger är det dock alldeles för svårt att hitta fel på elen. Framförallt om elinstallationen utgör en säkerhetsrisk eller ifall elförsörjningen är sporadiskt instabil.

Topp 7 fakta om dolda fel

När du hittar fel på elen

Tänk på att dokumentera allt ifall du har hittat ett fel i fastigheten. Hör sedan av dig till mäklaren och säljaren där du tydligt säger att du har hittat ett fel som du vill ha ersättning för. Notera att säljaren alltid har en plikt att informera köparen om denne känt till problemet sen tidigare. Om säljaren har nyttjat bostaden som permanent bostad borde säljaren haft vetskap om förhållandena. I så fall borde säljaren ha informerat dig. Om så är fallet, har du goda chanser att få ersättning från säljaren.